Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na tym materiale wiedzowym.
Serdecznie prosimy abiturientów naszych kursów i gier menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie przedstawionych tu źródeł w ramach warsztatu Samorozwojowe Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy jednocześnie, że dobrana przez naszych trenerów baza zawiera materiały wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.
 • Szkolenie Cech Biznesowych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Balzak
 • Orzecznictwo arbitrażowe
 • Poradnik magazyniera
 • Chłodzenie trakcyjnych silników spalinowych
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Zbiór zadań z gospodarki elektroenergetycznej
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Dokształcanie i doskonalenie w zakresie ochrony pracy
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Walka z korozja trwa
 • Elektrotechnika
 • Technologia zmechanizowana robót budowlanych
 • Modernizacja przedsiębiorstwa przemysłowego - programowanie
 • Kontrola wody i pary w energetyce
 • Rachunek różniczkowy i całkowity tom II
 • Rośliny ozdobne dla technikum terenów zieleni część 1
 • Ochrona odgromowa t.I
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedzach (dzwięk ,płyta,taśma)
 • Oprogramowanie teleprzetwarzanie maszyn jednolitego systemu
 • Prawo cywilne.Zarys cześci ogólnej
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach.
 • Pomiary elektroniczne w technice /prot. Nr 1-zamiany/
 • Ściegi na drutach
 • Odpowiedzialność materialna w praktyce
 • Leksykon kierownika budowy t.II
 • ORCAD SDT/PCB
 • Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
 • Urządzenia i konstrukcje mechaniczne - projektowanie
 • Dzieła,style,epoki
 • Borland C++. Biblioteki standardowe
 • TIFF PCX PIC. Formaty plików graficznych 62 str. 20 cm
 • Prawo cywilne -część ogólna 237 str., 21 cm
 • Prawo rodzinne Wyd VII 301str,20cm
 • Kodeks handlowy komentarz wybrane akty prawne Wyd.V 543 str., 20 cm
 • Mechanika ogólna.Dynamika t.2 212 str., 24 cm
 • Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm
 • MS Works 2.0 for Windows program dla przedsiębiorczych 168 str., 24 cm
 • Gry motywacyjne – podstawy teoretyczne
 • Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 353 str., 23 cm
 • Chemia organiczna cz 1 Wyd.III 966 str., 24 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz.2 Wyd.VII 479 str., 24 cm
 • Prawo dla maklerów tom 1 434s 23cm
 • Słownik pojęć ekonomicznych 304 str., 23 cm
 • Metody numeryczne dla inżynierów
 • Statystyka stosowana 240 str,24 cm
 • Norton Commander 5.0 w praktyce
 • Podstawy chemii dla kandydatów na wyższeuczelnie Wyd.III 463 str, 24 cm
 • Chemia organiczna T.2 452 str, 24 cm
 • Budownictwo drewniane 269 str,24 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów Wyd XII 301 str, 24 cm
 • Windows NT4 serwer.Czarna księga administratora
 • Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa - pozycja na rynku kapitałowym 430 str, 24 cm
 • Przewodnik po biznesie 400 str, 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II 328 str, 24 cm
 • Język niemiecki dla początkujących - kurs poszerzony 392 str, 20 cm
 • Pojazdy samochodowe - napęd i sterowanie hydrauliczne 619 str, 24 cm
 • Flash 4 454 str, 24 cm
 • Elementy ekonomii 682s 24cm
 • Chemia nieorganiczna - Pzegląd 823 str., 24 cm
 • Elektrochemia cz.2 Elektrodyka 312s 20cm
 • HTML dynamiczny magia D-192 382 str, 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.2,Bri-Eur 806s 29cm

  04.10.2016. 00:05