Teksty źródłowe - gry szkoleniowe

Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów na szkolenie Gry Biznesowe.

Stacje obsługi samochodów

Podręcznik kierowcy zawodowego kat.D

Uwaga Prąd elektryczny
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Matematyczne Podstawy współczesnej radioelektryki
Eksploatacja dróg wodnych
Maszyny i urządzenia energetyczne czI
Pierwsza Pomoc
Poradnik dyżurnego ruchu
Mechanika techniczna t IV
Budownictwo przemysłowe cz.I budowle przemysłowe specyjalne
Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
Wzrost a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej
Układy wielowymiarowe automatyki
Przenośniki ZBP
Diody i tyrystory w pytaniach i odpowiedziach
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
Potrawy niskokaloryczne
Słownik techniczny polsko-hiszpański
Pracownia elektryczna dlaZSF
Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
Mieszkamy wśród kwiatów
Kasety magnetofonowe i magnetowidowe
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Rejestracja sygnałów fonicznych
Elektrotechnika samochodowa w pytaniach i odpowiedziach.
Sidekick i Superkey PPP
Chiwriter wersja 3.16
Kozioł ofiarny
Cyfrowe układy scalone CMOS.Seria:Układy i systemy cyfrowe. Wyd.I. 317str.,23cm.
Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm
Naprężenia cieplne 340 str., 24 cm
Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
Radiografia przemysłowa Wyd I 632s,24cm
Podstawy lokalnych sieci komputerowych Sprzęt sieciowy T.I Wyd.II 192 str., 24 cm
Rozrusznik w moim samochodzie 122 str., 20 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
I Ty zostaniesz maklerem Zbiór zadań na egzamin maklerski z rozwiązaniami Zawiera aktualne skty prawne 186 str., 20 cm
Podręczny słownik hiszpańsko-polski Wyd.3 800 str.,21 cm
Nowe nazewnictwo w chemii-związków nieorganicznych i organicznych 223 str., 21 cm
Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 107s 20cm
Statystyka z komputerem Statgraphics wersja 5i6
Przewodnik po wszechświecie-astronomia 327 str,25 cm
Polskie prawo podatkowe Wyd.II 218 str,20 cm
Kodeks pracy po nowelizacji - komentarz 426 str,20 cm
Technologia maszyn /prot.nr 8-zamiay/
Filozofia -przewodnik dla początkujących 300 str, 20 cm
Paradox ćwicz z nami
Historia Polski 1914-1996 Wyd.V 469 str, 24 cm
Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 145 str, 24 cm
Leksykon integracji europejskiej
Komentarz do kodeksu cywilnego ,księga Iczęść ogólna 375 str, 24 cm
Historia administracji Wyd.IV 352 str, 20 cm
Słownik idiomów angielskich 380 str, 24 cm
Elementy konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
Windows i sieci komputerowe 176 str, 24 cm
The New Encyclopedia Britannica The index L - Z
Visual Basic6.Ćwiczenia praktyczne D-100 149s 23cm
Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło twórców współczesnej fizyki. 339s 20cm
Sztuka programowania T.3 Sortowanie i wyszukiwanie 838 str, 24 cm
Polen - album wersja angielska 128s 29cm

05.12.2014. 00:02