Środki Unijne na kursy z zarządzania

Kursanci z niektórych podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Potwierdzamy że w ramach pogramu europejskiego „Mazowiecki Fundusz Strukturalny” na weekendowe Kursy Dla Kierowników dotację uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Kontrolerów w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenie budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "Internet szansą wszechstronnego dynamizacji mieszkańców Gminy Kęsowo"
 • innowacyjna technologia produkcji luksusowych opakowań i etykiet typu Premium o przedłużonej żywotności z zaawansowanym uszlachetnianiem hybrydowym.
 • zoptymalizowana metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • opracowanie modernizacyjnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji nowoczesnego produktu
 • opracowanie interdyscyplinarnego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B w Zakładzie Usług Konsultingowych Know How sp. z o. o. w Szczecinie
 • sporządzenie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności
 • opracowanie KONCEPCJI I implementacja DO PRODUKCJI metodyki WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie WZORU PRZEMYSŁOWEGO innowacyjnego ODKURZACZA I wdrożenie GO DO PRODUKCJI
 • koncepcja e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • plan i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
 • pogłębienie działaności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA
 • opracowanie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu automatycznej wymiany informacji B2B pomiędzy partnerami Light Hosting
 • uruchomienie nowoczesnych usług promowania oferty dla Singli i kojarzenia osób samotnych
 • wdrożenie procesu B2B drogą do wzrostu efektywności współpracy Britenet Sp. z o.o. z kluczowymi partnerami biznesowymi
 • implementacja do produkcji uprzednio opracowanych wzorów stolarki okiennej PCV
 • zbudowanie cyfrowego rozwiązania do systemowania wnętrz mieszkania/domu
 • zbudowanie zdalnego serwisu automatycznej komunikacji pomiędzy zarządcami i mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych.
 • wypracowanie internetowego serwisu udostępniającego oprogramowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  03.12.2016. 00:01