Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe

Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” na trzy Warsztaty Z Przywództwa Sytuacyjnego wsparcie otrzymały poniższe projekty:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Operatorów Maszyn w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Key2vacation - nowatorski system wymian"
 • "zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego"
 • innowacyjny projekt redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • innowacyjny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES
 • sporządzenie zintegrowanego procesu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i wdrożenie procesu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • sporządzenie i wdrożenie przez firmę Górecki wzoru nowoczesnego kołpaka samochodowego
 • opracowanie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
 • opracowanie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych modelów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • platforma e-learningowa w zakresie specjalistycznych zagadnień podatkowych oraz ramowych programów wsparcia UE
 • struktura intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • reorganizacja nowoczesnego zakładu produkcji elementów zawieszeń do samochodów
 • projekt CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • projekty i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żąrejestrów przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • opracowanie płatnej aplikacji do analizowana opcji giełdowych udostępnianej poprzez internet.
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie Eldom
 • uruchomienie nowoczesnych usług promowania oferty dla Singli i kojarzenia osób samotnych
 • uruchomienie systemu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • wdrożenie do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych dynamicznej konstrukcji.
 • uruchomienie innowacji w procesach IT do zarządzania procesem faktoringowym
 • zbudowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.
 • zbudowanie mobilnego serwisu do technologicznego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • stworzenie internetowego serwisu Pluma do zarządzania systemami.

  01.09.2016. 00:03