Polecane Firmy Szkoleniowe

Wartość przedsiębiorstwa to nie jedynie aktywa lub kapitał, ale również posiadane licencje. Niejednokrotnie to od nich zależy powodzenie w biznesie, bez względu na sektor działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że zarówno polskie jak i międzynarodowe biznesy tak chętnie troszczą się rozwojem swoich ludzi. Od kilku lat łatwo dostrzec na rynku szkoleń wyraźną prosperitę. Nie zahamował tego nawet ostatni kryzys światowej gospodarki.

Od czasów sławnych reform Balcerowicza niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – czytamy z badania Szkolenia Techniki Sprzedaży. Wiadomo, że kadra menedżerska o dużej wiedzy to podstawa biznesu. Przedsiębiorstwa systematycznie organizują szkolenia z nadzorowania nad projektami, z coachingu, motywacji albo z budowania zaangażowania.

Szkolenia takie charakteryzuje się jako otwarte oraz zamknięte. Te ostatnie opracowywane są na polecenie konkretnych przedsiębiorstw. Uczestniczą w nich jedynie kierownicy tych spółek. Szkolenia otwarte, jak wynika to z nazwy, zarezerwowane są dla osób interesujących się daną problematyką. Niestety, uczestnicy szkoleń otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie z własnej kieszeni. Oczywistym jest, że inwestycja w nasze kwalifikacje to większa szansa na awans.

Prowadzeniem szkoleń biznesowych trudnią się najczęściej profesjonalni trenerzy. Gros z nich specjalizuje się w wybranym zagadnieniu, np. w zarządzaniu, w coachingu, sposobach skutecznej integracji zespołu itd. Wykładowcy powinni mieć nie tylko szeroką i kompleksową erudycję, ale ponadto odpowiednie predyspozycje. Przecież chodzi o to, by posiadaną wiedzę w stosowny sposób przekazać uczącym się. Pożądana jest na dodatek znajomość tematu z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sprawność przygotowywania prezentacji oraz podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.

Technika organizacji kursów biznesowych jest zazwyczaj podobna. Używane są prezentacje multimedialne, omawianie przykładów z rzeczywistości, ćwiczenia w grupach oraz pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Niejednokrotnie przewidziane są jeszcze uzupełniające spotkania pogłębiające wiedzę po zakończeniu szkolenia. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym dłuższe zajęcia, rozłożone nawet na trzy dni.

Rynek kursów biznesowych powiększa się dynamicznie i wszystko na to wskazuje, że ta dobra passa nie odwróci się w niedalekiej przyszłości. Bardzo cenione są także eventy integracyjne organizowane razem z szkoleniami. Ich niezwykłą wartością jest nie tylko okazja edukowania, ale także scalenie grupy zatrudnionych.

01.10.2014. 14:17