Teksty źródłowe - gry szkoleniowe

Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów na szkolenie Gry Biznesowe.

Stacje obsługi samochodów

Podręcznik kierowcy zawodowego kat.D

Uwaga Prąd elektryczny
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Matematyczne Podstawy współczesnej radioelektryki
Eksploatacja dróg wodnych
Maszyny i urządzenia energetyczne czI
Pierwsza Pomoc
Poradnik dyżurnego ruchu
Mechanika techniczna t IV
Budownictwo przemysłowe cz.I budowle przemysłowe specyjalne
Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
Wzrost a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej
Układy wielowymiarowe automatyki
Przenośniki ZBP
Diody i tyrystory w pytaniach i odpowiedziach
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
Potrawy niskokaloryczne
Słownik techniczny polsko-hiszpański
Pracownia elektryczna dlaZSF
Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
Mieszkamy wśród kwiatów
Kasety magnetofonowe i magnetowidowe
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
Rejestracja sygnałów fonicznych
Elektrotechnika samochodowa w pytaniach i odpowiedziach.
Sidekick i Superkey PPP
Chiwriter wersja 3.16
Kozioł ofiarny
Cyfrowe układy scalone CMOS.Seria:Układy i systemy cyfrowe. Wyd.I. 317str.,23cm.
Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm
Naprężenia cieplne 340 str., 24 cm
Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
Radiografia przemysłowa Wyd I 632s,24cm
Podstawy lokalnych sieci komputerowych Sprzęt sieciowy T.I Wyd.II 192 str., 24 cm
Rozrusznik w moim samochodzie 122 str., 20 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
I Ty zostaniesz maklerem Zbiór zadań na egzamin maklerski z rozwiązaniami Zawiera aktualne skty prawne 186 str., 20 cm
Podręczny słownik hiszpańsko-polski Wyd.3 800 str.,21 cm
Nowe nazewnictwo w chemii-związków nieorganicznych i organicznych 223 str., 21 cm
Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 107s 20cm
Statystyka z komputerem Statgraphics wersja 5i6
Przewodnik po wszechświecie-astronomia 327 str,25 cm
Polskie prawo podatkowe Wyd.II 218 str,20 cm
Kodeks pracy po nowelizacji - komentarz 426 str,20 cm
Technologia maszyn /prot.nr 8-zamiay/
Filozofia -przewodnik dla początkujących 300 str, 20 cm
Paradox ćwicz z nami
Historia Polski 1914-1996 Wyd.V 469 str, 24 cm
Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 145 str, 24 cm
Leksykon integracji europejskiej
Komentarz do kodeksu cywilnego ,księga Iczęść ogólna 375 str, 24 cm
Historia administracji Wyd.IV 352 str, 20 cm
Słownik idiomów angielskich 380 str, 24 cm
Elementy konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
Windows i sieci komputerowe 176 str, 24 cm
The New Encyclopedia Britannica The index L - Z
Visual Basic6.Ćwiczenia praktyczne D-100 149s 23cm
Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło twórców współczesnej fizyki. 339s 20cm
Sztuka programowania T.3 Sortowanie i wyszukiwanie 838 str, 24 cm
Polen - album wersja angielska 128s 29cm

05.12.2014. 00:02

Polecane Firmy Szkoleniowe

Wartość przedsiębiorstwa to nie jedynie aktywa lub kapitał, ale również posiadane licencje. Niejednokrotnie to od nich zależy powodzenie w biznesie, bez względu na sektor działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że zarówno polskie jak i międzynarodowe biznesy tak chętnie troszczą się rozwojem swoich ludzi. Od kilku lat łatwo dostrzec na rynku szkoleń wyraźną prosperitę. Nie zahamował tego nawet ostatni kryzys światowej gospodarki.

Od czasów sławnych reform Balcerowicza niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – czytamy z badania Szkolenia Techniki Sprzedaży. Wiadomo, że kadra menedżerska o dużej wiedzy to podstawa biznesu. Przedsiębiorstwa systematycznie organizują szkolenia z nadzorowania nad projektami, z coachingu, motywacji albo z budowania zaangażowania.

Szkolenia takie charakteryzuje się jako otwarte oraz zamknięte. Te ostatnie opracowywane są na polecenie konkretnych przedsiębiorstw. Uczestniczą w nich jedynie kierownicy tych spółek. Szkolenia otwarte, jak wynika to z nazwy, zarezerwowane są dla osób interesujących się daną problematyką. Niestety, uczestnicy szkoleń otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie z własnej kieszeni. Oczywistym jest, że inwestycja w nasze kwalifikacje to większa szansa na awans.

Prowadzeniem szkoleń biznesowych trudnią się najczęściej profesjonalni trenerzy. Gros z nich specjalizuje się w wybranym zagadnieniu, np. w zarządzaniu, w coachingu, sposobach skutecznej integracji zespołu itd. Wykładowcy powinni mieć nie tylko szeroką i kompleksową erudycję, ale ponadto odpowiednie predyspozycje. Przecież chodzi o to, by posiadaną wiedzę w stosowny sposób przekazać uczącym się. Pożądana jest na dodatek znajomość tematu z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sprawność przygotowywania prezentacji oraz podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.

Technika organizacji kursów biznesowych jest zazwyczaj podobna. Używane są prezentacje multimedialne, omawianie przykładów z rzeczywistości, ćwiczenia w grupach oraz pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Niejednokrotnie przewidziane są jeszcze uzupełniające spotkania pogłębiające wiedzę po zakończeniu szkolenia. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym dłuższe zajęcia, rozłożone nawet na trzy dni.

Rynek kursów biznesowych powiększa się dynamicznie i wszystko na to wskazuje, że ta dobra passa nie odwróci się w niedalekiej przyszłości. Bardzo cenione są także eventy integracyjne organizowane razem z szkoleniami. Ich niezwykłą wartością jest nie tylko okazja edukowania, ale także scalenie grupy zatrudnionych.

01.10.2014. 14:17

<< Pierwszy < Poprzednia [22 / 22] Następna > Ostatni >>