Lista dofinansowań na treningi menedżerskie

Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Społeczny” na cztery Treningi Z Planowania Strategicznego dotację otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Wydziału Administracyjnego w spółce Ultrahut
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • nowoczesny system oferujący semantyczną wyszukiwarkę tanich noclegów, e-recepcję, możliwość natychmiastowej rezerwacji oraz płatność online.
 • sporządzenie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego
 • opracowanie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów w spółce INTER-PLAST
 • opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • platforma interaktywna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • sporządzenie (pozyskanie usługi) planu rozwoju importu dla firmy TEVOR S.A.
 • rozbudowa nowoczesnego zakładu produkcji elementów zawieszeń do samochodów
 • pogłębienie eksporu przez Przedsiębiorstwo ZEBRA Sp. z o.o.
 • procesy i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żązasobów przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • utworzenie elektronicznego centrum świadczenia e-usług w zakresie bezpieczeństwa, monitorowania, inwentaryzacji i zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • stworzenie serwisu Uczdziecko.pl - uruchomienie nowej e-usługi w obszarze edukacji i intensyfikacji dziecka.
 • implementacja nowoczesnego scentralizowanego systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług multimedialnych B2B.
 • wdrożenie modelu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w AGRO-RAMI w celu optymalizacji procesów biznesowych pomiędzy firmą a partnerami.
 • uruchomienie e-usług zdalnego zarządzania infrastrukturą IT poprzez budowę innowacyjnej platformy technicznej i organizacyjnej
 • on-line do lekarza na terenie całego kraju.
 • stworzenie internetowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • stworzenie cyfrowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  05.03.2016. 00:09