Lektury dodatkowe - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą zaprojektowane na poniższym materiale informacyjnym.

Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas warsztatów i symulacji biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie poniższych źródeł w uzupełnieniu do treningu Symulacje Menedżerskie Dla Inżynierów.

Obowiązki uspołecznionych zakładów pracy.

Roboty ładunkowe w transporcie lądowym

Mierniki działalności gospodarczej kolei

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Elementy teorii układów regulacji automatycznej tII

Gospodarka cieplna czII

Żurawie wieżowe Poradnik

Rocznik statystyczny 1976

Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC

Słownik ortograficzny

Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych

Rozruch zakładów przemysłowych

Ochrona środowiska

Sieci elektroenergetyczne

Mikroelektronika Specjalne przyrządy półprzewodnikowe

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach

Metaloznawstwo

Słabe miejsca w budynkach t.IV Ściany wewnetrzne,stropy,podłogi

Elektronizacja. Mikroprocesory zeszyt 23 w układach pomiarowych W-wa 86

Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów

Spiżarnia domowa.

Zbiór zadań z programowania matematycznego cz.II

Wymiana ciepła

Bukiet z warzyw cz.2

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem

Słownik lekarski angielsko-polski

Visual, Basic do windows

Pełzanie elementów turbin cieplnych

Obróbka skrawaniem t.1 Poradnik inżyniera wyd1

Microsoft ACCESS. Relacyjna baza danych dla Windows.

Kierowanie.Wyd. I. 535str.,24cm.

Dzieje Polski 1501-1795 Wyd.IV 184 str., 25 cm

Mechanika budowli ujęcie komputerowe T 2 336 str., 24 cm

Samochody dostawcze i minibusy Dane techniczne 261 str., 21 cm

Marketing w małych i średnich firmach 261 str., 20 cm

Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm

MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Historia 2 Wyd.I Dzieje Nowożytne 1492-1815 Podręcznik dla kl II LO 328 str., 24 cm

Wielki słownik rosyjsko-polski T.1 Wyd.IV 863 str., 24 cm

Studia z teorii poznania 243 str., 24 cm

Rachunek kosztów 267s 20cm

ObjectVision 127 str.,24 cm

BHP w praktyce - Przewodnik Wyd.II 480 str,24 cm

Encyklopedia badań medycznych Ilustrowana encyklopedia dla pacjenta 600 str, 24 cm

Chemia rolna Wyd.II 356 str.24 cm

Elementy fizyki dla kandydatów na wyższeuczelnie i studentów Wyd.VII 699 str, 24 cm

Elementarne zagadnienia ekonomii 374 str, 24 cm

Historia myśli ekonomicznej

Polityka - bardzo krótkie wprowadzenie 133 str, 20 cm

Novell NetWare 4.x t.2 403 str, 24 cm

Ogrzewanie - praktyczny Poradnik instalatora w pytaniach i odpowiedziach 247 str, 20 cm

Rachunkowość od podstaw 426 str, 21 cm

Siedem kultur kapitalizmu 357 str, 24 cm

Praktyka pola elektromagnetycznego 272 str, 24 cm

Dyrektor zarządzający 394 str, 24 cm

Szeregowe interfejsy cyfrowe 162 str, 24 cm

Mały rocznik statystyczny Polski 2000 636s 20cm

Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm

Silniki spalinowe 415 str, 24 cm

Kompilatory - reguły, metody i narzedzia 750 str, 24 cm

Zakupy zaopatrzeniowe 504 str, 24 cm

10.01.2015. 00:01