Decyzje – szkolenia z komunikacji - Consulting Partners

Baza przesłanych wnioskodawców w programie dofinansowań Amerykańskiego Grantu Innowacyjnego: --D0/N/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Inwestycja polegająca na budowie opartej o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne warsztatu diagnostyczno naprawczego z stanowiskami wraz z kompleksowym wyposażeniem opartym o szereg innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących nie dłuższej niż lata, oraz zakupie bezdotykowej myjni stanowiskowej z innowacyjnymi rozwiązania ekologicznymi, procesowymi, IT, drogą do sukcesu firmy poprzez automatyczna reorganizacja nowych procesów, usług oraz udoskonalonych produktów, , ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY TECH-MA II Dorota Sularz, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje certyfikowany trener Prince. --9/C/DOLNOŚLĄSKIE-, wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy., OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Profess --D2/Y/MAZOWIECKIE-, twórcza implementacja z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Training Partners --B7/M/OPOLSKIE-, twórcza implementacja do produkcji innowacyjnych kształtowników zimnogiętych, NARLOCH KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 'POL-PROFIL', Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Kudła. Zalecane w firmie Berndson --7/P/PODKARPACKIE-, Zakup innowacyjnych komór wędzarniczych-parzelniczych, TONATO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Schenk Institute --E5/J/PODKARPACKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie i zarządzanie oprogramowaniem Sensora Hipokratesa dla ogólnokrajowej innowacyjności i europejskiej konkurencyjności nowej usługi firmy DJMA Netsystems , DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Integra Consulting --F6/C/DOLNOŚLĄSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii produkcji granulatów PVC twardych, TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Nęcki. Zalecane w fundacji ODiTK --G4/J/MAZOWIECKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii wielopłaszczyzzautomatyzowanego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej., Bud-Expert Krzysztof Buczak, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie House of Skills

11.11.2016. 09:54