Baza subwencji na warsztaty dla firm

Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Dolnoslaski Fundusz Regionalny” na trzy Kursy Dla Negocjatorów grant nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Analityków Finansowych w spółce Ultrahut
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • Modelowanie repozytorium i kontrola efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • nowoczesny model biochemiczny-kontrolator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • opracowanie procedury i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procedury wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • opracowanie i uruchomienie międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • sporządzenie i implementacja wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie strategii dynamizacji importu dla firmy Robert Majkut Design
 • opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • stworzenie planu intensyfikacji eksportu
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie
 • system integracji baz wiedzy biznesowej
 • projekt zarządzania relacjami z klientem
 • stworzenie portalu elektronicznego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.
 • z partnerami biznesowymi.
 • wdrożenie nowoczesnych metodyki zabezpieczania i przetwarzania rejestrów w Polcom Data Center w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych-Disaster Recovery
 • uruchomienie planu ekspansji eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna
 • wdrożenie modelowego systemu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z systemami IT partnerów.
 • zbudowanie modernizacyjnej platformy RekoMe świadczącej e-usługę z zakresu narzędziowej rekomendacji produktów
 • zbudowanie inteligentnej wyszukiwarki oraz wirtualnego doradcy w zakresie mody męskiej w postaci portalu MODNYFACET.PL
 • wypracowanie zdalnego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • zbudowanie elektronicznego serwisu świadczącego w pełni zautomatyzowane usługi pośrednictwa finansowego w zakresie pożyczek gotówkowych.

  19.05.2016. 00:06